ZUS

  • sporządzanie druków rejestracyjnych płatnika składek oraz osób podlegających do ubezpieczeń,
  • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
  • przekazywanie dokumentów rozliczeniowych w formie elektronicznej do ZUS,
  • przygotowanie przelewów na poszczególne fundusze,
  • wypełnianie wniosków do zasiłków,
  • sporządzanie korekt.