Usługi kadrowe

 • sporządzanie i prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • prowadzenie ewidencji urlopów,
 • sporządzanie list płac (wraz ze specyfikacją i paskami dla pracowników),
 • zaświadczenia dla pracowników,
 • sporządzanie umów zleceń i o dzieło,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie świadectw pracy,
 • wyliczenie wynagrodzeń za czas choroby,
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • sporządzanie deklaracji PIT-4R oraz deklaracji PIT-11,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki.