Aktualności

  • najważniejsze bieżące zmiany
  • stawki podatków
  • nr rachunków bankowych do urzędów skarbowych, ZUSu
  • limity obrotów na VAT, księgi rachunkowe
  • odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych i odsetki ustawowe