Cennik

Zazwyczaj cena jest stałym miesięcznym ryczałtem obejmującym pełen zakres usług. Ulega ona zmianie, gdy znacząco zmienia się dokumentacja Klienta bądź czas pracy.

Nasze ceny ustalane są indywidualnie dla każdego klienta w zależności od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • ilości faktur w miesiącu,
 • ilości pracowników.

W celu otrzymania indywidualnej oferty prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Uwaga! Gwarantujemy niezmienną cenę przez dwa lata.*
*Dotyczy stałej formy rozliczeń i rodzaju prowadzonej działalności.

W cenę podstawowej usługi księgowej wchodzi zakres prac:

 • prowadzenie księgi Rachunkowej albo książki podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z naliczaniem amortyzacji;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia;
 • bieżąca kontrola dostarczonych dokumentów;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • archiwizacja dokumentów;
 • rozliczenia roczne (PIT-36, PIT-36L, Bilans, Rachunek Zysków i Strat)
 • sporządzanie podstawowej listy wynagrodzeń według danych klienta (bez prowadzenia akt osobowych);
 • prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS;
 • informacje o dochodzie i podatku VAT, informacje o podatku dochodowym właścicieli, VAT, o podatku od wynagrodzeń oraz składkach ZUS dostępne on line na kontach użytkowników;
 • przygotowywanie druków przelewów na podatki i składki ZUS;
 • ponadto on line – informacja o rozliczeniach z biurem rachunkowym;

Poza podstawową obsługą firmy możecie Państwo również dobierać według potrzeb dodatkowe usługi z naszej bogatej oferty. Poniżej przedstawiamy stały cennik usług dodatkowych:

Rozrachunki – 40 - 80 zł netto

Prowadzenie rozrachunków z dostawcami i odbiorcami na podstawie faktur, wyciągów bankowych i raportów kasowych (KP, KW), uzgadnianie sald na 31 grudnia każdego roku, comiesięczna informacja o bieżących wierzytelnościach i zadłużeniach dostępna on line lub w formie wydruku.

Kadry – 45,00 zł netto/os.

Prowadzenie akt osobowych; przygotowywanie stosownych druków, umów, świadectw, zaświadczeń; prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, kart urlopowych, kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych; sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11;

Jednorazowy zestaw raportów – 70,00 – 100,00 zł netto

Raporty do instytucji finansowych; analiza dotycząca poniesionych kosztów ze względu na rodzajowość oraz kontrahentów; dokładna analiza dochodu – obejmuje bieżący rok podatkowy; lub analiza wskazana przez klienta.

ZUS – 17,00 zł netto/pracownik, 15,00 zł netto/właściciel

Podstawowa lista płac, prowadzenie rozliczeń miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS, korekty deklaracji ZUS, przygotowywanie przelewów na składki ZUS;

Pełna informacja on line – 20,00 zł netto

Comiesięczne zestawienie rejestrów VAT (sprzedaży i zakupów), zestawienie wg wzoru książki przychodów i rozchodów, zestawienie sum miesięcznych, ewidencja środków trwałych i wyposażenia – dostępne na koncie użytkownika.